Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi.

Najnowsze aktualności

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi informuje, iż trwa nabór uczestników do Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w powiecie złotoryjskim na lata 2017-2020. Do udziału w Programie mogą zostać zakwalifikowane również osoby z poza powiatu złotoryjskiego, które wyrażają chęć uczestnictwa w w/w Programie oraz wobec których została już podjęta procedura pomocy.

Czytaj więcej o: Informacja

Nabór trwa!

Nabór na dostawę bezpłatnego dostępu do Internetu

Powiat Złotoryjski ogłasza nabór na dostawę bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach projektu pn. "Złota sieć - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim". Projekt dofinansowany ze środków EFRR ramach POIG VIII Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Czytaj więcej o: Nabór na dostawę bezpłatnego dostępu do Internetu